Loading...

TeamPlay met Belbin voor leerlingen

TeamPlay met Belbin is een combinatie van trainingen, lessen en tests die leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo leert samenwerken op een positieve manier. We trainen jou als docent, mentor of coach. Zo kun jij als expert aan de slag met het trainen van je leerlingen.

SLO, het nationaal expertisecentrum leerplanontwikkeling, heeft TeamPlay met Belbin voor leerlingen opgenomen in het voorbeeld(les)materiaal 21ste eeuwse vaardigheden en bij Burgerschap in de school, thema sociale veiligheid en conflicthantering.

TeamPlay met Belbin leert leerlingen in het voortgezet onderwijs en mbo:

  • Inzicht krijgen in hun persoonlijke teamrollen, in gedrag en kwaliteiten waarmee ze op een natuurlijke manier bijdragen aan een teamprestatie. In de klas, op school, maar ook thuis en bijvoorbeeld op de voetbalclub.
  • Hoe ze hun teamrollen doeltreffend en met plezier kunnen inzetten voor een echte teamprestatie. Dat doen we binnen ons leerproject ‘Happy Island’.
  • Hoe ze zichzelf en anderen opnieuw leren kennen en waarderen.
  • Beter samenwerken, communiceren en kritisch en creatief denken.

TeamPlay met Belbin voor leerlingen bestaat uit:                                                     

  • Een training voor docenten/mentoren/coaches (twee keer een dagdeel).
  • Een lespakket van 6 lessen van 50 minuten voor leerlingen van het 1e tot het 4leerjaar.
  • Een uitbreidingsset van 2 lessen voor leerlingen in 5 havo of 5 of 6 vwo.
  • Online tests voor leerlingen en docenten om inzicht te krijgen in persoonlijke kwaliteiten en voorkeuren voor teamwerk.

 

Als docent, mentor of coach leer je werken met een aanpak die je blijvend kunt inzetten om het samenwerkend vermogen van individuele leerlingen én groepjes te verbeteren.

In de eerste training leer je meer over je eigen teamrollen en hoe je die gebruikt in jullie onderlinge samenwerken. Vanuit die basis leer je in de tweede training het lesmateriaal en de jongerentests optimaal te benutten.

Als individuele docent of begeleider kun je meedoen aan de trainingen met open inschrijving. Dan ligt tijdens het eerste dagdeel de nadruk op inzicht in je eigen teamrol.

We werken met groepen van 5 tot 12 docenten, mentoren en coaches, liefst van dezelfde school. De kosten voor een groep tot maximaal 12 personen bedragen € 1.950,- (Wij hoeven als onderwijsgevenden geen btw in rekening te brengen).

Meer informatie?

Heb je een specifieke vraag of wil je meer weten? Bel ons of stuur een mailtje voor meer informatie of een afspraak.

Eén van de opdrachten in het lessenpakket is in het Engels. Hieronder een (niet ondertiteld) fragment.