Loading...

Wie zijn wij?

Walter geeft adviezen en trainingen en helpt mensen, groepen en organisaties het beste uit zichzelf te halen, vanuit Investeren in Mensen en AmbitionLab. Hij is vrijwel dagelijks op een (hoge)school aan het werk met een team, schoolleiding of bestuur.

José begeleidt al jaren hoogopgeleiden in persoonlijke en teamontwikkelingstrajecten en in het verbeteren van hun samenwerking. Ze is docent aan een opleidingsinstituut voor coaches en vaste gastdocent bij UNESCO-IHE in Delft.

Leontine is eigenaar van Goedgewerkt!. Van daaruit werkt ze aan opdrachten voor werving & selectie, sales en coaching. Ze is ook docent bij Avans Hogeschool, academie voor Industrie en Informatica. Daar verzorgt ze vakken op het gebied van persoonlijk ontwikkeling en vaardigheden, zoals presenteren en pitchen, vergadertechnieken en solliciteren.

We beschikken bovendien over een geweldige back up team. Zoals bij het Frits Philips lyceum en mavo, waar we onlangs met 7 trainers tegelijk introductieworkshops ‘TeamPlay met Belbin’ verzorgden.

21e- eeuws vaardigheden

Met ons programma TeamPlay met Belbin hopen we leerlingen en begeleiders wél de kans en concrete hulpmiddelen te geven om te leren samenwerken. En zo te werken aan deze 21e eeuws vaardigheid die relevant is voor leerlingen nu, in het vervolgonderwijs én later op de arbeidsmarkt.

SLO heeft ons programma opgenomen in het voorbeeld(les)materiaal voor samenwerken en burgerschap in de klas.

Waarom Belbin?

De teamrollen van Belbin komen oorspronkelijk uit de wereld van HR-professionals. We zijn enthousiast over Belbin om meerdere redenen:

  • Belbin heeft een positieve insteek: het gaat om wat je kunt en waar je je prettig bij voelt.
  • Het uitgangspunt is de groep, het team, en niet het individu.
  • Het gaat niet om wie je bent, want dat is bij leerlingen nog volop in ontwikkeling. Nee, het gaat om de rollen waarin jij je lekker voelt en tot je recht komt. Op school, thuis of op je hobby of bijbaan.
  • Het is een solide methode die ook wordt gebruikt op MBO, HBO. Dat geeft leerlingen een rode draad om mee door te gaan.

Wij zijn internationaal geaccrediteerde Belbin consultants (masterclass).

Voor de training van de docenten, mentoren en coaches werken wij uitsluitend met de officiële instrumenten van Belbin NL, waaronder de individuele rapporten (360-graden) en de teamrapporten.

Onze online vragenlijsten voor leerlingen zijn ontwikkeld in nauwe samenwerking met deskundigen van Belbin Nederland. De lijsten zijn alleen beschikbaar voor docenten en begeleiders die door TeamPlay zijn getraind.

TeamPlay startte met een ontmoeting in 2017 van Walter met Ramona Stael, toen afdelingsleider op het Montessori College Arnhem en nu directeur van VMBO ’t Venster.

Walter: “Het viel ons op dat leerlingen die in de klas zouden moeten samenwerken vooral hun taken verdelen. Het resultaat is dan ook vaak niet veel meer is dan een optelsom van individuele prestaties. Vaak mogen leerlingen zelf groepjes maken. Maar écht samenwerken leren ze niet, of beperkt. Het samenwerken met andere leerlingen zou kunnen bijdragen aan het onderling begrip en respect. In plaats daarvan leidt het werken in groepen nu vaak nog meer wij-zij. In de klas en daarbuiten.

Als docent, mentor of coach heb je nauwelijks de tijd om daar zelf iets voor te verzinnen. Dus hebben wij in de avonduren en weekeinden een lessenpakket voor hen bedacht en uitgewerkt. Rob Groen en zijn collega’s van Belbin Nederland hebben met wat hulp van ons speciaal voor VO-leerlingen vragenlijsten en een app ontwikkeld.

Rond de zomer van 2018 hebben we de eerste try-outs gedaan met docenten en leerlingen. Dat leverde eerste succes én veel leerervaringen op.

De spel- en werkvormen die we voor het lessenpakket bedachten, bleken ook een verrijking voor de (Belbin)trainingen die we al gaven aan docententeams en schoolleiders. Van elke trainingssessie leren we wel weer iets dat we later ook ergens anders kunnen gebruiken.”