Loading...

Jouw team leert meer van succes dan van fouten

Veel schoolleiders willen hun medewerkers en teams ‘de ruimte geven om te leren van hun fouten’. Terwijl leren van successen veel prettiger en ook veel effectiever is. Maar hoe doe je dat? Vijf manieren om te leren van succes.

Veel succesvolle leiders wijzen graag op tegenslagen eerder in hun carrière. Naar de motivatie die ze daaruit hebben geput. Naar de ‘harde lessen’ die ze toen leerden en die ze nu nog gebruiken bij het nemen van belangrijke beslissingen.

Bill Gates had eerder beter het verschil moeten herkennen tussen gelijk hebben en gelijk krijgen, zegt hij zelf in een prachtige miniserie nu op Netflix.

Natuurlijk, tegenslagen kunnen mensen en teams motiveren om te leren. Leren van fouten is voor hen een belangrijke krachtbron is om zich te ontwikkelen. Maar voor toekomstig succes is meer nodig dan inzicht in eerdere fouten. Bovendien, hoe meer successen een persoon of team boekt en dus ook de tegenslagen ‘opdrogen’, hoe minder op die manier te leren valt. Dan moet vanzelf en uit nood geboren, succes en weten waar dat uit voortkomt, een steeds belangrijkere bron worden om ‘lerend’ te blijven.

Het leren van successen kan je persoonlijk en als team helpen nog grotere stappen te maken dan leren van fouten.

Veel leiders leren weinig van succes

Tot die conclusie komen althans Francesca Gino en Gary P. Pisano. Zij onderzochten in hoeverre leiders leren van succes. (HBR04/11) Ze stelden ook vast dat veel leiders daar niet goed in zijn. En ze dus ook niet goed in staat om hun teams en medewerkers daarover nuttige inzichten te geven en bij hen leerprocessen op gang te brengen waardoor zij leren van hun succes. Gino en Pisano wijzen hiervoor drie – hele menselijke – hoofdoorzaken aan:

  • Succesvolle mensen hebben de neiging om hun eigen kwaliteiten, de impact van hun strategie of betrouwbaarheid van hun denkmodellen te overschatten en omgevingsfactoren en toevalligheden veel minder serieus te nemen.
  • Zonder enig zelfvertrouwen kunnen we geen beslissingen nemen of risico’s aangaan, we zouden verzanden in twijfel. Maar te veel zelfvertrouwen kan ook een probleem zijn en niets vergroot ons zelfvertrouwen meer dan succes.
  • Succes wordt ook vaak geïnterpreteerd als bewijs dat je ook beschikt over alle informatie en kennis die je nodig hebt. Waarom verder zoeken?

Leren van succes

Vijf manieren om te leren van succes

Hoe ontloop je als leidinggevende of (zelfsturend) team deze valkuilen?

1. Vier je succes, maar onderzoek ook de oorzaak. Ga, met dezelfde aandacht als bij tegenslag, nodig om de oorzaak van dat succes te onderzoeken. Dat kan een ongemakkelijk proces zijn. Dan kan ook blijken dat het succes vooral is voortgekomen uit toeval of uit omstandigheden die moeilijk of zelfs ongewenst zijn om na te volgen, zoals ‘falend management’ bij de buren.

2. Onderzoek de oorzaken. Een legereenheid houdt direct na elke inzet een ‘After Action Review’ (AAR), ongeacht de uitkomst van de actie. Daarin komt, mits op de juiste manier uitgevoerd, boven tafel welke specifieke lessen direct kunnen worden geleerd en toegepast. Jouw team vier simpele sleutelvragen: Wat was het doel? Wat is er werkelijk gebeurd? Waarom is dat gebeurd? Wat gaan we de volgende keer doen?

3. Gebruik de juiste tijdspanne. Als de tijd tussen de actie en het gevolg klein is, kunnen de oorzaken van de prestatie relatief makkelijk worden bepaald. Helaas is in veel gevallen die tijdspanne heel groot. In de farmaceutische industrie leiden beslissingen die vandaag worden genomen over producten of technologieën pas over tien jaar tot een succes (of niet). Als je de verkeerde tijdsspanne kiest om jullie prestaties te evalueren is de kans groot dat je niet goed de juiste factoren voor succes of tegenslag reconstrueert en tegen elkaar afweegt.

4. Kopiëren is geen leren. Natuurlijk is het belangrijk om best practices in de organisatie te delen, maar als dat alleen maar een te herhalen stappenplan oplevert, dan is het een zinloze exercitie. Creëer een fase in het evaluatieproces waarin elke factor die heeft bijgedragen aan succes wordt beoordeeld als ‘iets dat we zelf, direct kunnen beïnvloeden’ of ‘iets dat (sterk) beïnvloed wordt door externe factoren’. Jij en jouw team moeten goed weten wat bij jullie winning formula hoort en welke externe factoren meespelen waar je geen vat op hebt.

5. Experimenteer! Experimenteren is een manier om aannames en theorieën over wat nodig is voor goede prestaties te testen. Dat moet ook na succes doorgaan. Dit gebeurt steeds in wetenschappelijk onderzoek en de bouwkunde. Bouwkundigen onderwerpen hun ontwerpen systematisch aan rigoureuze stresstests tot het moment waarop datgene dat ze hebben ontworpen daadwerkelijk breekt. Ook organisaties kunnen experimenteren om grenzen te verleggen. Natuurlijk moeten de kosten en de risico’s van dat soort experimenten goed in oog worden gehouden. De belangrijkste vraag voor leidinggevenden in ‘lerende organisaties’ is dan ook niet: waarin zijn we succesvol, maar welke experimenten voeren we uit?

‘Lerende mensen en organisaties’ moeten actief hun eigen aannames testen, zelfs wanneer ze lijken te werken en fors investeren in de oorzaken van slechte én goede prestaties. Ironisch genoeg kan juist het hebben van een kritisch oog op behaald succes je helpen om tegenslagen in de toekomst te voorkomen.

 

Naast het leren van succes komt er nog veel meer kijken bij effectief samenwerken. Wij nemen het samenwerken in jouw organisatie, team of school graag met jou onder de loep. Meer weten over onze trainingen? 

Neem vrijblijvend contact op

Delen